Cheng Ming Martial Arts System

Zhong Nan Men pai – Tai Chi, Shing I, Pa Qua

השיטה שלנו נקראת “טסון נאן מן פאי“.
טסון נאן הנו שמו של אזור הררי במחוז שנקסי בסין. נזירים, מתבודדים, ואנשי הרים קבעו בו את מושבם לאורך היסטוריה כדי לתרגל את נפשם וגופם. אמני לחימה מפורסמים רבים יצאו מאזור זה הנחשב כערש אמנויות הלחימה של שינג-אי ופה-קווה.
כאן התיישבו תלמידיו של מרשל יואה פיי Yueh Fei, שנחשב באופן מסורתי לאבי השינג-אי, לאחר מותו הטרגי וכאן שימרו את המורשת שהנחיל להם.


עמותת צ’אנג מינג
המסגרת הארגונית המאחדת את כל מתרגלי השיטה שלנו בעולם נקראת “צ’אנג מינג“. צ’אנג מינג הנה עמותה שנוסדה בידי המאסטר הנוכחי של השיטה, מאסטר וואנג פו לאי, כדי למלא את צוואת מורו המנוח מאסטר וואנג שו צ’ין – להפיץ את השיטה בעולם לתועלת מתרגליה.
פירוש השם הוא אור בהיר. שם זה שימש כשם הקונג פו של הגראנד מאסטר המנוח וואנג שו צ’ין שהעניק לשיטה שלנו את מתכונתה הנוכחית.
סגנון הטאי צ’י אותו אנו מתרגלים נקרא וואנג שו צ’ין כשמו של המאסטר המנוח שנתן לה את צורתה.


שיטה (System) וסגנון (Style)
סגנון – תעודת הזהות של צורת הטאי צ’י המתורגלת. המאפיינים המייחדים אותה.
למרות שהתאוריה של הטאי צ’י והכתבים הקלאסיים משותפים לכל צורות הטאי צ’י, יש בכל זאת הבדלים ניכרים בין הסגנונות השונים. ההבדל הוא בפרשנות הניתנת לכתבים ולתנועה. המשפחות השונות שנצרו ושימרו את הטאי צ’י לאורך ההיסטוריה טיפחו את התנועה בהתאם להבנות ולהדגשים שלהם. כך קבלה התנועה מאפיינים ייחודיים בקרב כל משפחה ונוצרו סגנונות ביצוע שונים.
שיטה – דרך התרגול המובילה לדרגה הגבוהה ביותר אליה רוצה ויכול התלמיד להגיע.
התפריט המלא של לימוד ותרגול כפי שנקבע על ידי המאסטרים השונים לדורותיהם. חלקי התפריט סומנו על ידי המורים כמרכיבים החיוניים לדרך זו. זו אותה דרך בה צעדו המורים עצמם בדרך לדרגתם הם.


המרכז הישראלי לטאי צ’י
בית הספר לטאי צ’י הגדול ביותר בארץ.
מרכז את לימודי הטאי צ’י של השיטה שלנו בארץ. נוסד 1986 ומאז העמיד אלפי תלמידים.

בתי הספר של השיטה ברחבי העולם